Aktuálne nás podporujú:


Z Fondu mládežníckeho športu: 6 380,- €


Z rozpočtu MČ: 2 000,- €
Finančný príspevok uznanému športu (15%): 2 492,- €


V minulosti nám pomohli:

>