VK Šaca

Právna forma: Občianske združenie
Mládežnícka 5
040 15 Košice-Šaca
IČO: 31 266 941
vksaca@vksaca.sk


Žiačky a žiaci - Mládežnícka 3, Košice-Šaca

Monika Janitorová
Železiarenská 44, Košice-Šaca, 040 15
0903 26 89 15
monaeg@azet.sk